Post-corona resilience (dutch article)

Moedig voorwaarts: ViCre Outlook 2021-2022

Een van ViCre’s hoekstenen is chaos, en hoe chaos te gebruiken in business als motor voor verandering. Een goed half jaar geleden maakte het coronavirus ongevraagd zijn opwachting in het bedrijfsleven, om vervolgens de spelregels volledig te herschrijven. Ook bij ViCre. Hoe zet een onderneming wiens core business internationale dienstverlening is een globale pandemie naar haar hand?

Hoe heeft ViCre zich aangepast aan het nieuwe normaal?

Annelies Helsen (managing partner): “Als het gaat om performance en omgaan met verandering in tijden van crisis, adviseren wij onze klanten om te blijven doen wat ze goed doen, rekening houdende met wat kan in het nu, wat mogelijk is in dit nieuwe normaal. En daarnaast aandacht te besteden aan vernieuwing, aan het onbekende verkennen om waarde te creëren. Dat hebben we dus consequent ook zelf gedaan. Omwille van het internationale karakter van onze business, deden we pre-corona al vrij veel aan remote consultancy, zo’n 30 procent. Dat gaf ons een aanzienlijke voorsprong om ons snel aan te passen aan de nieuwe werkomstandigheden. Die virtuele contacten hebben we nu geïntensifieerd en verdubbeld.”

Dus bijna terug naar business as usual, maar in een andere vorm?

AH: “Met de bedrijven waar we al een tijd mee samenwerkten, konden we inderdaad vrij snel terug de draad oppikken. Die hadden al voldoende kennis opgebouwd en nieuwe vormen van leiderschap  geïntegreerd om hun activiteiten verder te kunnen zetten na de eerste schok in maart. Zo zijn virtuele teams om aan transformatie te doen incontournable in de ViCre-filosofie. Bij bedrijven die al werken met zo’n teams, maken flexibiliteit en veerkracht inherent deel uit van de bedrijfsattitude. Zij waren dus als het ware voldoende voorbereid om ‘onvoorbereid te zijn’ op wat komen zou.

“Interessant om vast te stellen is dat veel ondernemingen die met problemen worstelen vandaag niet zozeer op externe, fysieke grenzen botsen. Het zijn vooral hun mentale begrenzingen en hun interne incapaciteit die hen dwarsbomen, en dat manco wordt vandaag pijnlijk blootgelegd. Zo blijken bepaalde klanten in volle pandemiecontext plots wél bereid om zich volledig open te stellen en aan hun businessmodel te sleutelen. Veel bedrijven grijpen deze periode dan ook aan om te investeren in zichzelf als lerende organisatie. Zo wil een klant uit de machinesector die de aansluiting van zijn waardeketen wil optimaliseren, de skills en kennis van zijn personeel bijspijkeren via leren op afstand, om daarna sterker te staan.

“Eigenlijk staan we nu nog sneller bij onze klanten, al is het niet fysiek. We kunnen nog korter op de bal spelen, meer en beter ‘tiki-taka’ doen om aan oplossingen te werken, nieuwe productmarktcombinaties uit te werken, nieuwe sales-tactieken aan te reiken,…

ViCre’s toekomstige businessmodel zal zijn kracht blijven putten uit het samenbrengen van mensen, in virtuele constellaties, maar zeker en vast ook in de fysieke wereld, op voorwaarde dat het kan op een veilige manier.

Zullen jullie in de toekomst blijvend inzetten op remote werken?

AH: “Op sommige continenten zijn bedrijven bang voor liability claims in verband met Covid-19, daar kun je moeilijk anders. Anderzijds gaan wij er prat op altijd dicht bij onze klanten te staan, ook in letterlijke zin. We missen die fysieke, directe contacten en onze klanten ook. Niet alle businessthema’s laten zich even makkelijk ‘online’ behandelen – soms bieden de beslotenheid, vertrouwelijkheid en intimiteit van een face-to-face-omgeving echt wel een meerwaarde, of is het zelfs een must. Als het bijvoorbeeld gaat om het definiëren van een nieuwe visie of om nieuwe strategieën uit te werken voor gans je bedrijf, dat vergt veel dialoog en discussie, dan moet je de dingen samen kunnen vastpakken en weer loslaten, eens gaan wandelen in de natuur – die zaken maken normaal gezien standaard deel uit van onze aanpak. Dan is remote werken niet ideaal.

“Maar eens de prioriteiten op punt staan, als de richting min of meer gekend is, blijkt er net ook heel veel wél en zelfs beter te kunnen door te teamsen en te zoomen, daar staan we zelf best van te kijken. Relatief eenvoudige kennis laat zich relatief eenvoudig virtueel delen, daarmee kun je dan weer aanzienlijk wat tijdswinst boeken. ViCre’s toekomstige businessmodel zal dus zijn kracht blijven putten uit het samenbrengen van mensen, in virtuele constellaties, maar zeker en vast ook in de fysieke wereld, op voorwaarde dat het kan op een veillige manier.”

 Jullie performance- en transformatiesessies worden steeds afgerond met een kort reflectiemoment. Wat nemen jullie zelf mee van de voorbije maanden, wat voegen jullie toe?

“De wereld heeft ondertussen niet stilgestaan. We leven vandaag gewoon in een andere wereld die, net als vroeger, zijn voor- en nadelen heeft. De nadelen, de voordelen en kansen die deze nieuwe realiteit te bieden heeft – die zijn we nog volop aan het ontdekken. Wat we wél met zekerheid kunnen zeggen is dat ook al hebben de voorbije maanden een hoop plannen in de war gestuurd, ze hebben ook vernieuwing gebracht in onze business. De coronacrisis heeft ons verborgen kwaliteiten laten ontdekken, zoals onze latente know-how in verband met remote werken en het belang van onze waarden. Dat blijkt nu allemaal een expliciete meerwaarde voor ViCre, een echte businessdifferentiator.

“In die zin durf ik zelfs te spreken van een verrijking van onze businesssrelaties, en dat vind ik best wel mooi. Duurzaamheid en continuïteit, veerkracht en beweeglijkheid, authenticiteit en transparantie, de waarden die wij nastreven bij onszelf, onze medewerkers en bij onze klanten: ze maken ook écht deel uit van de nieuwe realiteit waarin we werken. Letterlijk iedereen heeft zich de voorbije maanden erg veerkrachtig, flexibel en solidair opgesteld. En dat zullen we moeten blijven doen, nu meer dan ooit. Naargelang het virus weer opflakkert, zal iedereen continu paraat moeten staan om nieuwe veranderingen te incasseren. In functie van het pandemieniveau zullen scholen sluiten en weer opengaan, persoonlijke en professionele contacten zullen intensifiëren en weer verzwakken. Je daardoor niet laten tegenhouden is waar het op aankomt. Onze klanten en medewerkers bieden ons continuïteit en vice versa. Ik heb oprecht het gevoel dat we samenwerken aan iets duurzaams, waardoor bedrijven en mensen kunnen groeien en openbloeien, ook in het nieuwe normaal.”

Waar lig je het meeste wakker van voor 2022?

“Vermits alle spelregels veranderd zijn, is forecasting – net zoals bij iedereen – ook voor ons de grootste uitdaging. Dat onze bestaande klanten loyaal blijven en onze meerwaarde inzien is wel duidelijk, maar wat nieuwe business development betreft, daar moeten we blijven onderzoeken hoe we prospects nog beter kunnen benaderen. Nog sterker inzetten op ons social medianetwerk lijk me hier evident, maar de kracht van een goed, ouderwets telefoongesprek valt hier zeker niet te onderschatten. De voorbije maanden is alvast gebleken dat ViCre ondernemingen meer te bieden heeft dan enkel een lekker sausje om een moeilijke brok te doen doorslikken, wij mogen overal mee in de keuken staan – en dat stemt me gerust over de toekomst.”

 

Check out our book: Receiving from the Ocean

Would you like to read more about sustainable business transformation? ‘Receiving From The Ocean’, our latest book on business transformation just came out. More information and a preview are available on https://vicre.eu/receiving-from-the-ocean/.

Or Please Get in Touch

Do you prefer a friendly face, a cup of coffee and a nice conversation to start rethinking your business? Please feel free to contact us at any time!

DEFAULT