Covid-19: Impact Veerkracht & Continuïteit

Van impact naar continuïteit

Van semi-corona-impact tot full impact

Gezien het internationale karakter van onze business zijn we reeds sinds januari in een semi-corona-periode. Onze Aziatische klanten werden eerst geraakt. Het was echter toch nog een-voldoende-ver-van-ons-bedshow en iets dat we gemakkelijk konden opvangen. Vervolgens werden ook onze Italiaanse klanten geraakt en kwam het akelig dichbij. De rest van Europa, US en Mexico volgden gestaag. Zachtjesaan begonnen we de forecast van 2020 met argusogen te bekijken.

Niet veel later, op 19 maart, stond de tijd even stil. De eerste boodschappen die we al in januari gestuurd hadden naar Bangkok rondom ‘Hope all is well’, ‘Keep Safe’, ‘Keep Healthy’ werden langzaam maar zeker de primaire boodschap, de standaard.

“ViCre’s toekomstige businessmodel zal zeker en vast zijn kracht putten uit zowel de virtuele als fysieke wereld.”
— Annelies Helsen

Hoop

De eerste corona-dagen hebben we onze koppen bij elkaar gestoken. Misschien hadden we even een krop in de keel, maar als ondernemer duurt dat nooit lang en mag het nooit lang duren. Samen met mijn vader, de oprichter van ViCre, hebben we ons businessmodel onder de loep genomen. Eens we daar voldoende zicht op hadden, hebben we onze medewerkers erbij betrokken om te finetunen. We zijn erin geslaagd om het aan te passen aan de huidige omstandigheden.

Voorsprong met remote

Omwille van het internationale karakter van onze business, hadden we al veel remote contacten. Deze voorsprong heeft het ons mogelijk gemaakt om ons snel aan te passen aan de huidige omstandigheden. We hebben gemerkt dat we nu sneller bij de klant staan, maar of we werkelijk dichter staan, is nog de vraag. We kunnen wel korter op de bal spelen, meer en beter ‘tiki-taka’. ViCre’s toekomstige businessmodel zal zeker en vast zijn kracht putten uit zowel de virtuele als fysieke wereld

Om echt nieuwe strategieën uit te werken voor gans je bedrijf — sales, marketing, innovatie, of … — de visie te bepalen en dus volledig afstand te nemen, is remote werken niet ideaal. Maar eens de prioriteiten gedefinieerd zijn, de richting min of meer gekend is, kunnen we echt wel remote samen met de klant aan oplossingen werken, bijvoorbeeld nieuwe productmarktcombinaties uitwerken, nieuwe sales-tactieken,…

Het is heerlijk om met een van onze internationale klanten ‘a new way of selling’ op te zetten om zo efficiënter en effectiever in de toekomst te verkopen, wereldwijd.

Een andere klant — een uit de machinesector — heeft aangegeven dat het nu het moment is om anticyclisch te investeren in de lerende organisatie. Leren op afstand, om daarna sterker te staan. Nu investeren om later de vruchten te plukken. We werken met hen aan een optimale aansluiting van de ganse waardeketen.

Verrijking

Deze periode kunnen we dus enigszins als een verrijking zien, een moment waarop we verborgen kwaliteiten gevonden hebben, waar we latente capaciteiten hebben kunnen/moeten omzetten in expliciete kennis. Een verrijking van kennis rondom en het aanvoelen van onze business. Het bracht vernieuwing binnen onze business.
Maar het heeft tevens ook een verrijking in de relatie met de medewerkers en klanten gebracht. Onze voornaamste boodschap naar (potentiële) klanten en medewerkers is een ‘care’-boodschap. We merken dat dit geapprecieerd wordt. Momenteel is agressieve sales niet aan de orde. We willen er zijn, en helpen waar we kunnen.

Continuïteit, veerkracht en duurzaamheid

Wat ik in deze periode geleerd heb, is dat de waarden van ViCre, waar wij naar streven, wat we verwachten van echte ViCreanen, wat we zoeken in onze klanten, ook onze realiteit is. Iedereen heeft zich veerkrachtig en beweeglijk opgesteld. Onze medewerkers werken thuis. Dit deden ze voorheen ook reeds regelmatig, maar nu zijn ze elke dag thuis, net zoals hun partner, net zoals hun kinderen. Toch weer iets dat aanpassing vraagt, veerkracht vergt. En dit doen ze met verve.
Onze klanten, onze medewerkers bieden ons continuïteit en vice versa. En hetgeen waar we aan werken, is geen flavour of the month, is een duurzaam iets, waardoor bedrijven en mensen kunnen groeien, openbloeien op een duurzame manier. Geen sausje over de aardappel, maar het verbeteren, het versterken van het DNA.

Waar lig je het meeste wakker van?

Forecasting

2020 zal niet worden wat we vooropgezet hadden, maar het komt waarschijnlijk wel goed mits de juiste inspanningen. Maar wat binnen 9, 12 of 18 maanden? Hoe en wanneer kunnen we actief potentiële klanten benaderen? Wat zullen onze bestaande klanten doen? Zij zijn steeds zeer loyaal, normaal kunnen we hun afname reeds 12 maanden op voorhand voorspellen. Zal dit nu nog kunnen? Vermits alle spelregels veranderd zijn, is forecasting de grootste uitdaging.

Artikel ETION staat even stil

Inschrijven voor meer boeiende content?

DEFAULT